De ACC, ten dienste van de cultuurcentra van de Federatie Wallonië-Brussel

De ‘Association des Centres culturels’, letterlijk ‘Vereniging van cultuurcentra’, is een federatie die de door de FWB gesubsidieerde cultuurcentra vertegenwoordigt en verdedigt. Zij informeert, adviseert en leidt haar leden op over sectorale, juridische en sociale aangelegenheden. Als werkgeversvereniging zetelt zij in verschillende gemeenschappelijke organen. 119 cultuurcentra en 6 operatoren uit de sector (netwerk en samenwerking) zijn lid van de ACC..

De belangrijkste taken van de ACC zijn :

01.

Bevordering en verdediging
van de cultuurcentra

Als platform voor uitwisseling van informatie is de ACC de interface tussen de cultuurcentra die verspreid zijn over het hele Franse Gemeenschap en de overheden, de politieke vertegenwoordigers, de verenigings- en cultuursector, de sociale partners… Ze ontwikkelt instrumenten om de cultuurcentra te promoten (video’s, gidsen, enz.) De ACC zorgt met name voor een reflectie- en expertisewerk over alle thema’s i.v.m. het Decreet van de cultuurcentra, de culturele rechten en de wetgevingen die een impact hebben op haar leden. Zij is op internationaal niveau actief via haar mandaten binnen het Europese netwerk van cultuurcentra (ENCC) en de Internationale Organisatie voor Francofonie (OIF).

02.

Vertegenwoordiging van
de werkgevers

Als vereniging die de werkgevers van cultuurcentra representeert is de ACC stichtend lid van de CESSoC (Confederatie van werkgevers in de sport- en socioculturele sectoren). In dit kader hebben vertegenwoordigers van de ACC zitting in verschillende gemeenschappelijke organen (paritair comité 329.02, 4S Fonds, Maribel Fonds enz.).

Aarzel zeker niet om met ons contact op te nemen voor meer informatie!