Contact

  ACC ASBL
  Avenue des Arts 7-8
  1210 Bruxelles
  Tél.: +32-(0)2/223.09.98
  E-Mail : info@centres-culturels.be

  ASBL/BCE 0418.746.921
  RPM Trib. Bruxelles
  Belfius BE 90 0682 0781 3332

Missie en activiteiten

De Association des Centres culturels (ACC) van de Franse Gemeenschap van België is een vereniging zonder winstoogmerk waarin op vrijwillige basis de erkende en door het Ministerie van de Franse Gemeenschap gesubsidieerde Waalse en Brusselse culturele centra gegroepeerd zijn. De ACC vertegenwoordigt 115 culturele centra.

OPDRACHTEN

De culturele centra promoten en coördineren

Sinds 1990 heeft de ACC met het Ministerie van de Franse Gemeenschap een overeenkomst gesloten waarin de wijze van samenwerking tussen de culturele centra is vastgelegd. In dit kader:

– staat de ACC met name in voor de nodige reflectie over, de knowhow en het onderzoekswerk omtrent de verschillende aspecten van de problemen waarmee de culturele centra te maken krijgen;

– ontwikkelt zij activiteiten die de promotie, de coördinatie en de samenwerking van de culturele centra in de Franse gemeenschap en het buitenland versterken;

– creëert zij de nodige synergie-effecten die de ACC in staat stellen om met betrekking tot de rol van de culturele centra op plaatselijk, regionaal en gemeenschapsniveau, op te treden als bevoorrecht aanspreekpunt voor de overheid en de maatschappelijke groepen en organisaties.

De ACC is de verbinding tussen de culturele centra van de gehele Franse Gemeenschap enerzijds en de overheid, de pers, de maatschappelijke groepen en organisaties, de buitenwereld, enz. anderzijds.

Werkgeversvertegenwoordiging

Als vertegenwoordigende organisatie van de werkgevers van de culturele centra is de ACC stichtend lid van de C.E.S.So.C. (Confédération des employeurs des secteurs sportif et socioculturel = Werkgeversconfederatie van de sportieve en socioculturele sectoren).

In dit kader zetelen vertegenwoordigers van de ACC in de volgende paritaire organen:
Paritaire commissie 329 voor de socioculturele en sportieve sectoren en de Paritaire subcommissie 329.02; Sociaal fonds van de socioculturele en sportieve sectoren (4S); Fonds Sociale Maribel van de socioculturele sector van de Frans- en Duitstalige gemeenschappen van het Waalse Gewest.

ACTIVITEITEN

De ACC steunt en begeleid haar leden in alle aan hen opgelegde wettelijke en reglementaire verplichtingen. Zij beschikt over diverse diensten die ter beschikking staan van de leden:

Advies op juridisch gebied  (sociaal recht, fiscaal recht, VZW, enz.)
Advies op sociaal gebied en beheer:  (sociaal overleg, werkgelegenheidssteun, barema’s, enz.) .
Algemene inlichtingen en activiteiten op Europees niveau.

De ACC organiseert bezinnings- en opleidingsdagen voor beheerders en werknemers van de culturele centra en publiceert informatie (‘ACC-Express’ – La Vie des Centres culturels); ondersteunt de projecten van culturele centra via de actie “Ethias ACC”. ACC houdt zich verder ook bezig met de mandaten bij de Commission des Centres Culturels (3C), bij de Conseil Supérieur des volontaires en de Union des Villes et Communes de Wallonie.

De ACC is sinds 2008 aangesloten bij het ENCC (European Network of Cultural Centres) en is tevens lid van het netwerk Trans Europe Hall (netwerk van onafhankelijke culturele centra).

Nadere informatie over onze activiteiten en de culturele centra zijn te verkrijgen op het nummer 0032 2 223 09 98 of via e-mail info[a]centres-culturels.be 

 

Samenstelling van het team:

Jack HOUSSA: Voorzitter
▪ Matteo Segers: Directeur
Vincent DEHIN: Juridisch adviseur
Céline D’AMBROSIO: Projectleider
Rose-Mary SEPULVEDA TORRES: Administratief secretaris en beheerder van website
Liliane VAN MELKEBEKE : Boekhouding

 

Contact details:
ACC asbl
Rue Potagère, 7
1210 Bruxelles
Belgium
Tél.: +32-(0)2/223.09.98
Fax : 32-(0)2/672.15.33